Πίσω

Με προτεραιότητα τον Δημότη

Καθώς οι νόμοι για την διοικητική λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχώς αλλάζουν, και με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού, σταθήκαμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι στο Δήμο προτεραιότητα έχει ο δημότης. Στο πλαίσιο αυτό, καταφέραμε:

 • Δημιουργήσαμε γραφείο δημοτικής περιουσίας, για να ξέρουμε τι είναι δικό μας.
 • Προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό των δαπανών, την αύξηση των εσόδων και πετύχαμε να δημιουργήσουμε θετικούς ισολογισμούς.
 • Μειώσαμε τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δήμου προς του προμηθευτές μας.
 • Αυξήσαμε το εκτελούμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου φτάνοντας το στα 45 εκατομμύρια ευρώ.
 • Αξιοποίηση των στελεχών του Δήμου για την μείωση κόστους εξωτερικών αναθέσεων.
 • Ενισχύσαμε τα ΚΕΠ με προσωπικό για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών στα δημοτικά μας καταστήματα.
 • Ενσωματώσαμε τη χρήση καινοτόμων ηλεκτρονικών προγραμμάτων για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Ο Δήμος Νάουσας συμμετέχει ως πιλότος Δήμος στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα E-delivery σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων.
 • Μεγιστοποιήσαμε τη χρήση οπτικών ινών και του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 • Ενσωματώσαμε την υπηρεσία NOVOVILLE, ξεκινήσαμε τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και δημιουργήσαμε ηλεκτρονική φόρμα για την υποβολή παραπόνων και προβλημάτων.
 • Εκπονήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων, βάζοντας τάξη στη χρόνια αταξία των πεζοδρομίων.
 • Εκπονήσαμε και εφαρμόσαμε νέο Κανονισμό Καθαριότητας.