Πίσω

Μαζί κτίζουμε ένα πραγματικά ωραίο τόπο!

Η συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου Νάουσας για τα επόμενα χρόνια είναι διασφαλισμένη. Ενώ το 2014 όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου δεν υπήρχε ούτε ένα έργο να «τρέχει», εμείς έχουμε εξασφαλίσει για την επόμενη τετραετία:

 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (αφορά στις αναπλάσεις, την αναβάθμιση του πάρκου, πεζοδρομήσεις, νέες smart τεχνολογίες, ενίσχυση επιχειρήσεων, αρχιτεκτονικό φωτισμό τοποσήμων, κλπ) 3.600.000 ευρώ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση - συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας | Προϋπολογισμός: 836.000,00 € | Συγχρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Κοπανού, 760.000 ευρώ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου  Αγγελοχωρίου, 785.000 ευρώ  (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου, 464.000 ευρώ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ)
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 1) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας |  Προϋπολογισμός: 228.900,00 €  | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 2) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας | Προϋπολογισμός: 224.700,00 €  | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων | Προϋπολογισμός: 250.000,00 €  | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μαρίνας (Πολλά Νερά) | Προϋπολογισμός: 219.000,00 € Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας | Προϋπολογισμός: 200.000,00 € | Συγχρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών (Νάουσα, Κοπανός, Πολυπλάτανος, Αγγελοχώρι) | Προϋπολογισμός:830.000,00 € | Πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νάουσας | Προϋπολογισμός: 180.000,00 € | Πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Ανακατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας | Προϋπολογισμός: 120.000,00 € | Πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου Νάουσας | 200.000,00 €
 • Μελέτη κατασκευής αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Στράντζα με προϋπολογισμό έργου 350.000,00 € | Πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Κατασκευή υπογείου συστήματος ποτίσματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χαρίεσσας | Προϋπολογισμός: 45.000,00 €
 • Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης | Προϋπολογισμός: 78.000,00 €
 • Έργο "Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου" | Προϋπολογισμός: 880.000,00 €  | Συγχρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 • Έργο Ανακατασκευή Πλατείας Κοπανού, | Προϋπολογισμός: 280.000,00 ευρώ | Χρηματοδότηση πρόγραμμα Leader
 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | Προϋπολογισμός: 40.000,00 € | Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
 • Αναβάθμιση παιδικού σταθμού Κοπανού, δημιουργία βρεφικού τμήματος | Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
 • «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5004029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 9.303.938,35 €
 1. Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, ήτοι των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου. Αφορά την ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κοπανού, συνολικού μήκους 167,4 m από αγωγούς HDPE.
 2. Κατασκευή ΚΑΑ οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου. Αφορά την κατασκευή 18,4 km ΚΑΑ (τόσο βαρυτικών όσο και καταθλιπτικών) μεταφοράς λυμάτων στην κοινή ΕΕΛ από τους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου και των Α/Σ λυμάτων Αγγελοχωρίου (κύριου και υποστηρικτικού).
 3. Κατασκευή κοινής ΕΕΛ των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων.
 4. Υποστηρικτικές ενέργειες, όπως ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών από την ΕΦΑ Ημαθίας (υπολειπόμενο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Κοπανού, περιοχή διέλευσης των ΚΑΑ και περιοχή γηπέδου της ΕΕΛ).
 • ·      «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο Νάουσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5028259 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 833.171,09 €
 1. Κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 4.540,00 μ, από την περιοχή της Μεταμόρφωσης ως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Ροδοχωρίου με φυσική ροή ώστε να εξυπηρετηθεί η κάλυψη των αναγκών του οικισμού.
 2. Κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 5.222,00 μ. με σκοπό την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του εξωτερικού υδραγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού και της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας και την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια.
 • Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΝ για το έργο «Συμπλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας Νάουσας», προϋπολογισμού 690.599, 23 € στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 • «Αναβάθµιση ΕΕΛ ∆.Κ. Νάουσας και Αποχετευτικά δίκτυα Τ.Κ. Ζερβοχωρίου», προϋπολογισμού 5.193.114,51 €, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 • «Μονάδα Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας Νερού Νάουσας», προϋπολογισμού 2.742.146,59 €, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 • Έργα δικτύου ύδρευσης, ενίσχυση 200.000 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών εγκεκριμένη χρηματοδότηση
 • Αποχετευτικό (περιοχή γηπέδου Νάουσας), 250.000 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών εγκεκριμένη χρηματοδότηση
 • Δημιουργία νέου Δημαρχείου στο αναξιοποίητο τμήμα της ΒΕΤΛΑΝΣ, προϋπολογισμού 4.300.000,00 € | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open mall) σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας προϋπολογισμού 1.800.000,00 € | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
 • Ανάπλαση κτιρίου ΜΑΤΘΑΙΟΥ για την επανάχρηση του ως χώρου πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προϋπολογισμού 2.500.000,00 € | Πρόγραμμα Φιλόδημος
 • Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου τοπικών κοινοτήτων προϋπολογισμού 2.200.000,00 € | Ίδιοι πόροι – Δάνειο ΤΠΔ - ΕΤΕΠ

 Και δεν είναι μόνο αυτά.

 • Στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας, στο μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου μας το δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι κορεσμένο. Αυτό σημαίνει πως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχεται την σύνδεση νέων συστημάτων Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτός είναι και ο λόγος που καθυστέρησε η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε όλα μας τα σχολεία και τα λοιπά δημοτικά κτίρια. Το πρόβλημα αυτό το λύσαμε. Όχι απλά το λύσαμε, αλλά πλέον τα συστήματα φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν στα σχολεία και στα δημοτικά μας κτίρια θα ακολουθούν τη σύγχρονη λογική που έχει υιοθετηθεί για τις ΑΠΕ. Τα συστήματα δε θα παράγουν απλά ενέργεια και θα την επιστρέφουν στο δίκτυο. Αντιθέτως, τα νέα συστήματα θα διαχειρίζονται την παραγόμενη ενέργεια, θα μπορούν να την αποθηκεύσουν και να καλύπτουν τις ανάγκες τους ακόμη και το βράδυ.
 • Συνεργαζόμαστε με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μέσω Μνημονίου Συνεργασίας, για τον ενεργειακό σχεδιασμό του νέου Δημαρχείου. Θα είναι το πρώτο κτίριο δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα που η ενεργειακή του κατανάλωση θα είναι μικρότερη από την παραχθείσα. Ετοιμάζουμε τις προτάσεις μας για δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ερευνητικό, ώστε το Δημαρχείο μας να χρηματοδοτηθεί για να αποκτήσει ιδιαίτερα καινοτόμα συστήματα παραγωγής ενέργειας δίπλα στα πιο συμβατικά που ούτως ή άλλως είχαμε σκοπό να εγκαταστήσουμε. Υαλοπίνακες που έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος, σκαλοπάτια που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια των επισκεπτών σε ηλεκτρική, ανελκυστήρες που παράγουν ενέργεια κατά την κάθοδο τους και εκμετάλλευση του συστήματος ύδρευσης, ως γεωθερμικό πεδίο, για τη κάλυψη των θερμικών αναγκών του κτιρίου, είναι μερικές από τις καινοτομίες που εξετάζονται για να πλαισιώσουν τις συμβατικότερες λύσεις των φωτοβολταϊκών επί της στέγης, της θερμοπρόσοψης, των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κλπ. 
 • Η “γειτονιά” των δημοτικών κτιρίων που αποτελείται από το νέο δημοτικό πάρκινγκ στη Βέτλανς, το νέο δημαρχείο, το Έρια, το υφιστάμενο Βέτλανς και το Ναϊάς, σχεδιάζονται να αποτελέσουν την πρώτη πανευρωπαϊκά γειτονιά μηδενικής κατανάλωσης και ταυτόχρονα ένα πιλοτικό έξυπνο δίκτυο (smart grid) ηλεκτροδότησης σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ. Τα κτίρια θα εξοπλιστούν με συστήματα παραγωγής αλλά και αποθήκευσης ενέργειας. Το κάθε κτίριο, αν έχει περίσσεια ενέργειας, θα μπορεί να υποστηρίξει το γειτονικό του και σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο η συνολική αποθηκευμένη ενέργεια στα κτίρια θα οδηγείται στο κτίριο μεγαλύτερης προτεραιότητας εκείνη τη στιγμή.
 • Η πιλοτική εφαρμογή των σταθμών κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεκίνησε. Βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Το δίκτυο αυτό θα μεγαλώσει. Είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης νέων κονδυλίων και συνεργασιών ώστε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα να υπάρξει τουλάχιστον ένας τέτοιος σταθμός και να διευκολυνθεί η μετακίνηση των δημοτών και των επισκεπτών μας εντός του δήμου μας με προσαρμογή στο αύριο της αυτοκίνησης.
 • Οι αδειοδοτήσεις των μικρών υδροηλεκτρικών έχουν ολοκληρωθεί και σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατασκευή τους. Συνεχίζουμε να αναζητούμε νέες θέσεις, έστω και μικρότερης ενεργειακής σημαντικότητας, για την ανάπτυξη περισσότερων μικρών υδροηλεκτρικών.
 • Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την πλήρη αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων ολόκληρου του δήμου με σύγχρονα τεχνολογίας LED. Η επιτευχθείσα εξοικονόμηση θα είναι της τάξεως του 60%. Τα νέα φωτιστικά θα είναι εφοδιασμένα με έξυπνο σύστημα διαχείρισης και θα μπορούν να μειώνουν την φωτεινή τους ροή σε περιπτώσεις χαμηλής κίνησης και να την αυξάνουν όταν εντοπίσουν δραστηριότητα. Το σύστημα τηλεδιαχείρισης τους θα επιτρέπει στην τεχνική υπηρεσία να εντοπίζει άμεσα μέσω διαδικτύου τα ελαττωματικά φωτιστικά και να μειωθεί ο χρόνος αντικατάστασης τους
 • Πλήρης ανασχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης του κολυμβητηρίου. Είναι ένα εξαιρετικό κολυμβητήριο αλλά ταυτόχρονα το πλέον ενεργοβόρο κτίριο του Δήμου.
 • Περισσότεροι υπόγειοι κάδοι με στόχο την μείωση των επίγειων κάδων σε όλο τον αστικό ιστό μέσω του ΣΒΑΑ και του Open Mall. Οι υπόγειοι κάδοι μπορούν αξιόπιστα να διαθέτον συστήματα τηλεματικής και να ενημερώνουν την υπηρεσία σε περίπτωση που έχουν γεμίσει, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα την περισυλλογής των σκουπιδιών.