Πίσω

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 • Μεταφέρουμε το ΚΕΠ στον χώρο του σημερινού Δημαρχείου, οπού διατηρείται και μια ιστορική έδρα. Το υπόλοιπο της έκτασης μετατρέπεται σε χώρο στάθμευσης.
 • Δημιουργούμε την Κάρτα Δημότη που θα παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους Δημότες μας.
 • Προχωρούμε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου μας για να τον προσαρμόσουμε στο μέγεθος και τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου μας.
 • Πρωτοπορούμε στην ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των δημοτών μας.
 • Συνεχίζουμε να δημιουργούμε έναν εύρωστο οικονομικά δήμο.
 • Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα ΚΕΠ στον Κοπανό και στο Αγγελοχώρι.
 • Συγκεντρώνουμε το σύνολο των υπηρεσιών που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες στο νέο Δημαρχείο που θα κατασκευαστεί στη Βέτλανς.
 • Διευκολύνουμε μέσω της ενσωμάτωσης αποκλειστικών κωδικών πληρωμής τις συναλλαγές των δημοτών με τον Δήμο.
 • Επιβραβεύουμε μέσω παροχής δωρεάν υπηρεσιών (π.χ. δωρεάν χρήση του κολυμβητηρίου, χρόνου στάθμευσης, χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων, κοκ.) τους συνεπείς δημότες.
 • Μεριμνούμε ώστε στο νέο δημαρχείο να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση ΑμΕΑ.
 • Διαμορφώνουμε μια βάση δεδομένων με συλλογή πληροφοριών χρήσιμων για την οικονομική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη.
 • Θέτουμε σε κοινή χρήση πλατφόρμα GIS.
 • Αξιοποιούμε το δίκτυο των οπτικών ινών για την διευκόλυνση της συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Προχωρούμε σε εκπόνηση νέας μελέτης για το Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης (ΤΧΣ).