Το Πρόγραμμα του Κοινού Τόπου 2019 - 2023

Λέγαμε το 2014: «Δικαιολογία για τη σημερινή κατάσταση του τόπου μας δεν υπάρχει. Δεν φταίει η οικονομική κρίση για το κατάντημα του τόπου. Η κρίση ήλθε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Τι έγινε νωρίτερα; Η αιτία είναι αλλού: Είναι ο συμβιβασμός, η μετριότητα, ο φόβος της σύγκρουσης, η παντελής έλλειψη εξωστρεφούς αναπτυξιακής δράσης. Όλες οι υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου έχουμε καθήκον και υποχρέωση να βγούμε μπροστά!» Και βγήκαμε μπροστά. Με ορμή, όραμα και σκληρή δουλειά. Συγκρουστήκαμε, ματώσαμε. Αλλά είχαμε αποτελέσματα.